Vi erbjuder försäljningscoachning, marknadsplanering och
CRM-kompetens i syfte att öka konkurrenskraft och lönsamhet
för våra kunder.

Våra konsulter har lång erfarenhet, t ex:

business

Hemsida skapad av linderdesign
http://www.linderdesign.se